ترمیم کبد با سلولهای بنیادی خود بیمار

[ad_1]

درمان بیماریهای کبدی پیشرفته با سلول بنیادی کبدی/ پیشگیری از نابودی کبد

دانش پژوهان چینی نشان دادند که می توان با استفاده از سلول های بنیادی کبدی خود بیمار، بیماری های کبدی پیشرفته را درمان کرد.


به گزارش خبرگزاری مهر، محققان بخش زیست شناسی سلولی دانشگاه پزشکی نظامی
شانگهای چین طی چهار سال تحقیقات بر روی موش ها دریافتند می توان با
استفاده از سلول های بنیادی کشت داده شده از خود بیمار، کبد را از نابودی
نجات داده و بیماری کبدی درمان شود.


محققان این پروژه می گویند بیماری های کبدی مختلف از جمله آنهایی که در
مراحل پیشرفته هستند را می توان با استفاده از سلول های خود بیمار برای
تولید سلول های بنیادی کبدی و افزودن آنها به بدن بیمار درمان کرد. آنها
تاکید دارند یافته های آزمایشگاهی آنها بر روی موش ها حاکی از این موفقیت
است اما باید تحقیقات بالینی نیز این یافته ها را تایید کند.


اگرچه تعداد سلول های بنیادی کبدی در کبد انسان بسیار اندک است اما آنها
نقش مهمی را در حفظ ساختار و عملکرد این عضو حیاتی بدن ایفا می کنند.


محققان در این پروژه که با حمایت دولت چین انجام شده است، فیبروبلاست های
کبدی را با عوامل تعریف شده ای،  دوباره برنامه ریزی کرده و یک سیستم
آزمایشگاهی را برای تولید سلول های بنیادی کبدی ایجاد کردند.


سلول های بنیادی کبدی که به این شیوه تولید شدند، قابلیت تکثیر در
آزمایشگاه را داشته و سپس برای ترمیم کبد آسیب دیده مورد استفاده قرار
گرفتند.


این دانش پژوهان بر این باورند نتایج این تحقیقات اساس و بنیاد جدیدی را
برای درمان بیماری های کبدی، توسعه داروهای جدید و تحقیقات مهندسی بافت
فراهم می آورد.


پروفسور هو مجری این تحقیقات، مطالعه بر روی سلول های بنیادی کبدی را از
اوایل دهه 1990 آغاز کرده و بر روی ارتباط بین این سلول ها و بیماری ای
کبدی متمرکز شده است.


وی دریافت سلول درمانی جدید براساس سلول های بنیادی کبدی می تواند درمان موثری برای بیماری های کبدی پیشرفته باشد.


نتایج این تحقیقات درنشریه Cell Stem Cell آمریکا منتشر شده است.

[ad_2]

لینک منبع